Udział dostaw polskich towarów i usług w całości dostaw finansowanych kredytem nie może być mniejszy niż 60 proc. Wszystkie projekty w ramach kredytu będą realizowane przez polskich eksporterów. Ukraina otrzyma kredyt na zasadach preferencyjnych.

Propozycję udzielenia Ukrainie kredytu premier Ewa Kopacz złożyła w styczniu podczas wizyty w tym kraju.