Bruksela ma zaproponować przyjęcie kolejnych 120 tysięcy osób - udało się potwierdzić Polskiemu Radiu. Komisja przedstawi swój pomysł walki z kryzysem migracyjnym w środę. Ma się w nim znaleźć konkretny zapis, że ten plan jest po to, by ulżyć Włochom, Grecji i Węgrom, które zmagają się z problemami.

Z informacji Polskiego Radia wynika, że ponad 50 tysięcy uchodźców, właśnie z Węgier, ma być podzielonych i rozesłanych do unijnych krajów. I w tym samym planie będzie propozycja dotycząca automatycznego i stałego podziału uchodźców na wypadek sytuacji kryzysowej, czyli takiej z jaką mamy do czynienia obecnie. Komisja Europejska chce, by ten podział był obowiązkowy i zabiega, by jej plan był przyjmowany większością głosów, a nie jednomyślnie.

To wszystko może rozbić jedność Grupy Wyszehradzkiej, a także całej grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, która jest przeciwna obowiązkowym limitom. "Już teraz większość europejskich krajów jest skłonna poprzeć narzucone limity" - powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych dyplomatów. A to może oznaczać, że Polska, która zabiegała, by decyzje były podejmowane dobrowolnie, nie będzie w stanie zablokować planu Komisji.