Porozumienie, wypracowane z pomocą Unii Europejskiej, zakładało, że strona ukraińska ureguluje dług do końca roku. Pierwsza transza, wynosząca 1,45 miliarda, została zapłacona na początku listopada. Ukraina musiała spłacić dług za 11,5 miliarda metrów sześciennych gazu, dostarczonego pod koniec ubiegłego roku i w drugim kwartale bieżącego.

W zamian za zobowiązanie się do spłaty całości zadłużenia, Rosja na początku grudnia wznowiła po pół roku przerwy dostawy surowca na Ukrainę.