Białoruska stolica przygotowuje się do spotkania grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Rozmowy powinny się rozpocząć o godzinie 15 czasu obowiązującego na Białorusi czyli gdy w Warszawie będzie godzina 13.00. Decyzja o przeprowadzeniu spotkania w Mińsku zapadła w poniedziałek po rozmowach telefonicznych prezydentów Rosji, Ukrainy,Francji i kanclerz Niemiec.

Białoruskie media cytują Pawła Klimko, ministra spraw zagranicznych Ukrainy który powiedział, że w trakcie spotkania omówiona zostanie kwestia wprowadzenia w życie ustaleń z Mińska.

Podczas spotkań grupy kontaktowej we wrześniu podpisano protokół i memorandum regulujące zasady przerwania ognia i procesu pokojowego na południowym wschodzie Ukrainy. Ustalenia mińskie nie są jednak do końca przestrzegane.

Tymczasem Denis Puszylin,przedstawiciel separatystów z Doniecka wymienił cztery kwestie które mają być poruszone w trakcie rozmów. Chodzi o wymianę jeńców, zdjęcie blokady gospodarczej Donbasu, wprowadzenie przez Ukrainę ustawy o szczególnym statusie tego regionu oraz wycofanie artylerii i broni rakietowej na bezpieczną odległość od linii rozdzielającej strony.