Zgodnie z projektem powinny one być przekazywane do archiwów państwowych, gdzie byłyby przechowywane przez okres co najmniej 5 lat i gdzie mogłyby być udostępniane.
PiS postuluje również, by protest wyborczy można było wnosić do właściwego sądu okręgowego w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez Komisarza wyborczego wyników wyborów.

Obecnie obowiązujące przepisy mówią o 14 dniach od dnia wyborów. "Patologiczny" zdaniem PiS sposób organizacji i przeprowadzenia wyborów sprawił jednak, iż okres od dnia wyborów do podania do publicznej wiadomości ich wyników może trwać powyżej 7 dni, co bardzo znacząco ogranicza możliwość składania protestów.