Chodzi o pochowanego z wojskowymi honorami płk. Wacława Krzyżanowskiego.

Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego Wacław Krzyżanowski, to pierwszy stalinowski prokurator, któremu Instytut Pamięci Narodowej postawił zarzuty przed sądem, oskarżając o udział w komunistycznej zbrodni sądowej. Został on jednak uniewinniony zarówno w sądzie I, jak i II instancji. Podczas procesu stwierdził, że stalinowski system prawny miał charakter przestępczy. 

Wacław Krzyżanowski, był też na podstawie decyzji Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pozbawiony uprawnień kombatanckich.