Znaczny spadek stwierdzonych przestępstw kryminalnych (o 3 tysiące zdarzeń) to najnowsze dane podsumowujące stan bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Stołecznej Policji. W okresie od stycznia do lipca bieżącego roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2013 odnotowano między innymi mniej kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozbojów, bójek i przypadków niszczenia mienia. Warszawa w przeważającej opinii samych mieszkańców jest miastem, gdzie czują się bezpiecznie - informuje Komenda Stołeczna Policji.

Jak wynika z badań opinii publicznej prowadzonych przez Urząd m. st. Warszawy, aż 76% ankietowanych osób ocenia miejsce swojego zamieszkania jako bezpieczne. 57% uważa, że bezpieczeństwo w Warszawie utrzymuje się na stałym poziomie, a kolejne 37% mieszkańców deklaruje, że w ich ocenie w ciągu ostatniego roku Warszawa stała się miastem bardziej bezpiecznym.