20 czerwca w Krakowie w bazylice Najświętszego Serca Jezusa zostanie odprawione specjalne nabożeństwo pokutne za przestępstwa popełnione przez duchownych wobec dzieci. Prawdopodobnie w nabożeństwie będą uczestniczyć także ofiary duchownych.

- W polskim Kościele wciąż panuje pewna zmowa milczenia wobec pedofilii - mówi ojciec Adam Żak, koordynator Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży oraz twórca Centrum Ochrony Dziecka.

Duchowny podkreślił, że zakonnik, ksiądz lub kleryk, który ma jakieś poważniejsze podejrzenia wobec innego duchownego, powinien to zgłosić do przełożonego lub biskupa. - Oni mają odpowiednie narzędzia, aby oddzielając prawdę od fałszu sprawę zbadać. Tymczasem, ludzie wychodzą z założenia, że mówiąc o podejrzeniach zwierzchnikom są kapusiami - ubolewał ksiądz Żak. Jego zdaniem nad zmianą tej mentalności trzeba jeszcze popracować.

Ojciec Adam Żak jest organizatorem modlitwy w Krakowie - będzie ona częścią międzynarodowej zamkniętej konferencji, na której eksperci z całego świata chcą rozmawiać o tym jak zapobiegać i pomagać nieletnim ofiarom przestępstw seksualnych.