Gdyby razem z niedzielnymi wyborami prezydenckimi na Ukrainie przeprowadzono referendum, to 47 procent ankietowanych zagłosowałoby za wejściem do Unii. 27 procent byłoby za przystąpieniem do Unii Celnej, zrzeszającej Rosję, Białoruś i Kazachstan. 12 procent uczestników sondażu nie wzięłoby udziału w takim referendum, a 14 procent nie miało wyrobionego zdania. 

Badanie przeprowadzono w dniach od 29 kwietnia do 11 maja we wszystkich obwodach Ukrainy za wyjątkiem Krymu. Wzięło w nim udział 2 tysiące 22 osoby.