Podkreślił, że w krajach Europy Środkowej próg wyborczy przekroczyły ugrupowania o podobnym programie do Nowej Prawicy, między innymi w Austrii i Niemczech. "Moim zadaniem jest zmontować środkowoeuropejską grupę prawicy uniosceptycznej. Jest na to poważna szansa" - powiedział Korwin-Mikke.

Lider KNP powiedział, że będzie to pierwsza polska próba stworzenia frakcji w Parlamencie Europejskim.