Według niemieckiego dziennika, w grudniu 2012 roku kardynał Bertone zlecił IOR-owi wypłacenie piętnastu milionów euro zaprzyjaźnionemu producentowi telewizyjnemu Ettore Bernabei, właścicielowi firmy Lux Vide. Powołując się na źródła watykańskie "Bild" dodaje, że ówczesne kierownictwo banku sprzeciwiało się tej operacji, zmuszone jednak zostało do niej przez potężnego wtedy sekretarza stanu, który stał na czele komisji kardynałów nadzorującej jego działalność. Watykańskie biuro prasowe odmówiło skomentowania tych doniesień, a sam kardynał Bertone oświadczył jednej z agencji, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Umowa pomiędzy IOR-em a Lux Vide została bowiem przedyskutowana i zaaprobowana prze radę kardynałów. 

Proces reform, o jakich mowa była jeszcze przed konklawe w marcu 2013 roku papież Franciszek zapoczątkował od zmian w instytucie dzieł religijnych. Zanosiło się nawet na likwidację banku, w końcu jednak papież zgodził się, by pozostał, ale na ich zasadach niż do tej pory, pełniąc służebną rolę wobec instytucji Kościoła, wystrzegając się podejrzanych klientów i operacji.