Przez kolejne 10 minut Katarzyna Szymańska-Borginion rozmawiała z posłem Derą na temat wydatkowania wywalczonych w budżecie 2014-2020 dwóch miliardów euro w ramach Wspólnej Polityki Leśnej. Choć - uwaga! - nie istnieje Wspólna Polityka Leśna i żadnych dwóch miliardów euro nie otrzymamy.

Następne 5 minut poseł Dera zastanawiał się nad inicjatywą reintrodukcji (odbudowania gatunku) za unijne pieniądze wytępionych w Wielkopolsce gatunków gryzoni, takich jak golec i gwiazdonos. Poseł nie pytał, więc nasza dziennikarka nie wyjaśniała, że golec to rodzaj nagiego szczura i żyje w Afryce, a gwiazdonos to kret, który ma ryjek niczym gwiazda i zamieszkuje Amerykę Północną.