Umowa jest niejawna z uwagi na charakter realizowanych zadań, w tym procedury składania zapotrzebowań i realizacji lotów, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

Ministerstwo obrony poinformowało tylko, że umowę podpisano po postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie konkurencyjnym przez Inspektorat Uzbrojenia. Określa ona między innymi zasady wykorzystania statków powietrznych oraz zasady współpracy z Biurem Ochrony Rządu w zakresie bezpieczeństwa lotów najważniejszych osób w państwie.