Dlatego np. w sprawie pedofilii księży w Irlandii czy Stanach Zjednoczonych kompetentne są władze tych krajów - wyjaśnił ks. Lombardi. Jednocześnie - dodał - nie ma on obowiązku ujawniać szczegółów na temat kanonicznego postępowania przeciwko duchownym oskarżonym o pedofilię, różni się ono bowiem od cywilnego postępowania karnego.

O konkretnych przypadkach, rozpatrywanych przez Kongregację nauki wiary, która jest najwyższą instancją w Kościele w sprawach dotyczących tych nadużyć, mogą zostać poinformowane władze sądowe prowadzące dochodzenie na ten sam temat. Rzecznik przypomniał, że Watykan zaleca biskupom współpracę z cywilnym wymiarem sprawiedliwości, przyznał jednak, że nie wszystkie episkopaty dostosowały się jeszcze do tego zalecenia. Niedawno, w wyniku nowelizacji zaleconej przez papieża Franciszka, w kodeksie karnym Państwa Watykańskiego znalazły się przestępstwa pedofilii i pedopornografii.