Odwołani zostali: odpowiedzialny za kolej Andrzej Massel, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, która w resorcie transportu odpowiadała m.in. za nadzorowanie wydawania unijnych funduszy, wiceminister od budownictwa Piotr Styczeń oraz Maciej Jankowski, który był odpowiedzialny m.in. za Pocztę Polską. Ich obowiązki w nowym resorcie zostaną przejęte przez pozostałych wiceministrów z rozwiązywanych resortów rozwoju regionalnego oraz transportu.

Jak pisze Gazeta.pl, w nowym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie funkcje sekretarzy stanu będą pełnili: Adam Zdziebło (wcześniej w resorcie rozwoju regionalnego) i Zbigniew Rynasiewicz, który pełnił obowiązki szefa resortu transportu po odejściu ze stanowiska Sławomira Nowaka.

Będzie też siedmiu podsekretarzy stanu. Oprócz Marcina Kubiaka, Marcelego Niezgody, Pawła Orłowskiego i Iwona Wendel (wszyscy dotąd byli w resorcie rozwoju regionalnego) oraz Doroty Pyć i Janusza Żbika (z resortu transportu) ma zostać powołany jeszcze jeden podsekretarz odpowiedzialny za kolej.

Rekonstruując rząd premier Donald Tusk zdecydował także o połączeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, na czele którego stanęła Elżbieta Bieńkowska.