Ofiary to 7 mężczyzn, 32 kobiety i 48-ro dzieci. Wcześniej w tym samym rejonie znaleziono ciała 5 kobiet. Według służb bezpieczeństwa Nigru, imigranci chcieli się przedostać do Algierii, a stamtąd prawdopodobnie do Europy.

Przez północny Niger prowadzi jeden z głównych szlaków migracji z Afryki na Stary Kontynent.