"Dlaczego księża nie mają obowiązku informować prokuratury o przestępstwach pedofilskich? "- zapytała Monika Olejnik Andrzeja Seremeta w Radiu ZET. Według prokuratora, takiego obowiązku nie ma nikt poza pracownikami instytucji państwowych.

"Przepisy kodeksu postępowania karnego nie uznają, że organizacje kościelne są instytucją państwową" - tłumaczył Seremet. Wynika z tego, że księża mają taki sam obowiązek informowania o przestępstwach pedofilskich jak każdy człowiek. A czy każdy człowiek ma obowiązek zawiadamiania o przestępstwie?

"Nie, nie ma" - nie pozostawił wątpliwości Seremet i zaraz dodał: "To obowiązek społeczny, czyli taki, za który nie grozi żadna kara. (...) Warto się zastanowić nad nieco innym ujęciem określonych przepisów. które przewidywałyby obowiązek prokuratora zawiadamiania przełożonych księży o takich przypadkach"