Zespół Macieja Laska oskarżył parlamentarny zespół smoleński PiS o fałszowanie zdjęć, które miały udowodnić, że na pokładzie TU-154 lecącego do Smoleńska, doszło do dwóch wybuchów. Członek zespołu Laska, Edward Łojek, mówił na konferencji, że przerobione zdjęcia można pokazywać "na spotkaniach z kołami gospodyń wiejskich."

Wypowiedź Łojka wzburzyła przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich i zrzeszających je Kółek Rolniczych. We wspólnym piśmie kierowanym do premiera, przesłanym IAR, oczekują od premiera wyciągnięcia konsekwencji w tej sprawie i przeprosin wobec "prawie milionowej grupy" należącej do ponad 25 tysięcy Kółek Gospodyń Wiejskich.

Sygnatariusze listu wyrażają głębokie oburzenie "nieodpowiedzialną postawą urzędnika państwowego. Podkreślają, że Koła Gospodyń Wiejskich mają ogromne zasługi w budowaniu polskiej państwowości. Porównanie użyte w wypowiedzi Edwarda Łojka uznają za "niedopuszczalne i godzące w autorytet kobiety".

Edward Łojek zapewnił, że w poniedziałek przekażę list z wyjaśnieniami przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich i zrzeszających je Kółek Rolniczych.