"Głosować w referendum warszawskim mogą tylko mieszkańcy Warszawy, czyli osoby mające meldunek w stolicy oraz ci, którzy dopiszą się do rejestru wyborców" - wyjaśnia Czaplicki.

"Jeżeli ktoś nie posiada takiego prawa, a chciałby wziąć udział w głosowaniu, powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców" - dodaje Kazimierz Czaplicki. Wpis do rejestru wyborców następuje na podstawie decyzji organu administracyjnego, który zdecyduje czy powody przedstawione przez wyborcę są rzeczywistymi powodami, a to może potrwać. W przypadku gdy decyzja jest odmowna, zainteresowana osoba może zaskarżyć decyzję do sądu rejonowego, ale to trwa około 3 dni - przypomina sekretarz PKW.

Lokale wyborcze będą czynne od 7.00 do 21.00. Żeby referendum było ważne musi pójść do głosowania co najmniej 389 tysięcy 430 osób czyli 3/5 wyborców, którzy brali udział w głosowaniu w 2010 roku (w wyborach prezydenta miasta).