Zdaniem senatora PiS Henryka Górskiego uchwalony w czerwcu przez Sejm dokument jest niezgodny z konstytucją. Senator powołuje się przy tym na opinie prawne, w szczególności na te, które zamówił rząd. Tłumaczy, że PiS zagłosuje przeciw ustawie, bo jego ugrupowanie już wcześniej postanowiło o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Tymczasem Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że rząd w pracach nad dokumentem uwzględnił wszystkie zastrzeżenia konstytucjonalistów. W opinii Rady Ministrów jest ona zgodna z ustawą zasadniczą.

Zlecono ekspertyzy i wybitni konstytucjonaliści przedstawili pewne uwagi, które zostały uwzględnione. Jesteśmy przekonani, że projekt jest konstytucyjny - zapewnił minister.

Nowelizacja ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej zmniejsza liczbę dowództw centralnych sił zbrojnych oraz zmienia rolę Sztabu Generalnego. Nie będzie to już instytucja dowodząca w imieniu szefa resortu obrony, lecz doradcza. Ustawa likwiduje Dowództwo Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Ich zadania i kompetencje przejmie nowo powołany Dowódca Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Będzie on odpowiedzialny za przygotowanie armii do działań i jej funkcjonowanie w czasie pokoju.

Ustawa powołuje też Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które przejmuje dowodzenie w czasie kryzysów, wojny i - tak jak obecnie - siłami wydzielonymi do misji zagranicznych. Głosowanie jutro.