Była to pierwsza msza nowego papieża. W kazaniu - improwizowanym i wygłoszonym po włosku - Franciszek przedstawił program swojego pontyfikatu. Zawarł go w trzech hasłach: "podążać, budować, wyznawać."

Szczególny nacisk papież położył na trzecie hasło, zwracając uwagę, że: "Możemy iść, ile chcemy, możemy budować różne rzeczy, ale jeśli nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, jest nie tak. Warunkiem powodzenia jest krzyż. Kiedy podążamy bez krzyża, kiedy budujemy bez krzyża i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, możemy być biskupami, księżmi, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana".

Na zakończenie papież wyraził życzenie, aby po dniach łaski, jakimi było konklawe, wszyscy zdobyli się na odwagę, by iść w obecności Pana z jego krzyżem, aby budować Kościół na krwi przelanej na krzyżu, aby wyznawać chwałę Ukrzyżowanego. Tylko wtedy Kościół będzie podążać naprzód - stwierdził papież Franciszek w swoim pierwszym kazaniu.