Od 2008 roku przyzwolenie na taką postawę wzrosło o 6 punktów procentowych. Za formalizacją konkubinatów opowiada się ponad połowa ankietowanych, ale 37 procent uważa, że jeśli ludzie się kochają i darzą zaufaniem, to status ich związku nie ma znaczenia. 

W sprawie życia bez stałego partnera Polacy są podzieleni. 49 procent respondentów odrzuca taki model, a 44 procent akceptuje go. Większość ankietowanych - 61 procent - uważa jednak, że życie singla nie jest atrakcyjniejsze od osób pozostających w związku. 

Polacy najczęściej biorą ślub kościelny. 28 procent ankietowanych uznaje prymat takiej uroczystości, a 27 procent uważa, że małżonkowie powinni go zawrzeć, mimo iż ślub cywilny jest wystarczający. Co trzeci badany nie przywiązuje wagi do charakteru uroczystości.Badanie CBOS przeprowadzono między 31 stycznia a 6 lutego na reprezentatywnej próbie 1111 dorosłych mieszkańców Polski.