Na filmie zamieszczonym w serwisie YouTube, kilkunastoletni chłopcy z kałasznikowami występujący na tle pojazdów sił pokojowych żądają wycofania syryjskich wojsk z jednej z wiosek leżącej po stronie syryjskiej w przygranicznej strefie. Nazywają siebie brygadą Męczenników Jarmuku. Grożą, że jeśli do wycofania wojsk nie dojdzie w ciągu 24 godzin, to potraktują zatrzymanych jak więźniów. 

Wzgórza Golan od wojny 1967 roku są pod okupacją izraelską. Zgodnie z zawieszeniem broni 1974 roku syryjskie wojska nie mają wstępu na teren Wzgórz, a zawieszenie broni jest przestrzegane przez siły pokojowe. Stacjonował tu między innymi polski kontyngent.