W dzisiejszych obradach wzięło udział łącznie 148 kardynałów, tych, którzy nie ukończyli jeszcze 80. roku życia i wezmą udział w konklawe, oraz starszych, którzy przybyli do Rzymu. Głos w dyskusji zabrało do tej pory 33 purpuratów. Wypowiedzi dotyczyły działalności Stolicy Apostolskiej, jej relacji z Kościołami lokalnymi dziedzictwa Soboru  Watykańskiego II oraz perspektyw nowej ewangelizacji. Mowa była również o terminie konklawe, nie podjęto jednak jeszcze żadnej decyzji.

Na zakończenie sesji jej uczestniczy wysłali telegram do Benedykta XVI, w którym dziękują papieżowi emerytowi za jego świetlany pontyfikat i polecają jego modlitwom siebie oraz cały Kościół.