132 tysiące rodziców, którym w tym roku urodzi się dziecko, otrzyma z tego tytułu dodatek socjalny. Tak wynika z prognoz resortu pracy, do których dotarli reporterzy dziennika. Pod uwagę przy wypłacaniu zasiłku brane są rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 539 złotych.

Osoby zajmujące się w gminach pomocą rodzicom twierdzą, że aby te najbiedniejsze przeżyły, trzeba im pomagać w podstawowych kwestiach. Brakuje im ubrań, podręczników i opału.

Z danych GUS wynika, że to młodzi ludzie płacą najwyższą cenę za transformację. To ich rodziny są najbardziej zagrożone skrajnym ubóstwem. Niebezpieczeństwo wzrasta, jeżeli są wielodzietne.

Z wypłacaniem zasiłków młodym rodzicom podobnie było w latach ubiegłych. Dwa lata temu dodatek wypłacono ponad 40 procentom świeżo upieczonych rodziców. Trzy lata temu było to 45 procent domów.