Polityka w rozmowie z nauką i biznesem

Ponad 1800 przedstawicieli nauki, biznesu i polityki spotka się w Krynicy na rozpoczynającym się w środę po południu XVIII Forum Ekonomicznym. W tym roku Forum odbywa się pod hasłem „Europejskie dylematy, Europa Środkowa – partner, czy statysta”.

Taki jest też tytuł otwierającej spotkanie debaty plenarnej, w której weźmie udział Wolfgang Clement, były minister gospodarki i technologii Niemiec, Denis MacShane, poseł brytyjskiej Izby Gmin, Jan Krzysztof Bielecki, prezes zarządu Banku Pekao, Andrej Kobiakow, wicepremier Białorusi oraz Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki. Moderatorem inauguracyjnej debaty będzie b. prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski.
W trakcie Forum odbędzie się 115 paneli dyskusyjnych podzielonych na kilka ścieżek tematycznych, dotyczących m.in. biznesu i zarządzania, makroekonomii, nauce i kulturze, nowej gospodarce, paliwom i energetyce, polityce międzynarodowej, regionom oraz Unii Europejskiej i jej sąsiadom.
Do najciekawszych paneli dyskusyjnych należeć będą:
● Czekając na Wielki Kryzys, od potencjalnej porażki do pewnego sukcesu – z udziałem m.in. Marka Belki, sekretarza wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i Michała Boniego, sekretarza stanu w Kancelarii Premiera RP (czwartek, 11 września o godz. 9.15),
● Reformy w Europie Środkowej, przyczyny sukcesów i porażek – z udziałem m.in. prof. Leszka Balcerowicza, przewodniczącego rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, LajosaBokrosa, autora reform rynkowych na Węgrzech i Miklasa Dziurindy, b. premiera Słowacji (piątek, 9 września o godz. 9.15),
● Europejskie dylematy, gdzie bije serce Europy? – z udziałem m.in. Lecha Wałęsy, b. prezydenta RP, Michaiła Gorbaczowa, b. prezydenta ZSRR, założyciela Międzynarodowego Zielonego Krzyża i Jana Kulczyka, przewodniczącego rady nadzorczej Kulczyk Investment Mouse (czwartek, 11 września o godz. 17.30),
● Mix energetyczny i energia nuklearna dla Europy – z udziałem m.in. wicepremiera Waldemara Pawlaka (środa, 10 września, o godz. 16.15),
● Innowacje finansowe, szanse i zagrożenia – z udziałem m.in. Stanisława Kluzy, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (piątek, 12 września godz. 10.30),
● Społeczeństwa starzejące się – ciężar dla gospodarki, czy nowe szanse – z udziałem m.in. Michała Boniego, sekretarza stanu w Kancelarii Premiera RP (piątek, 12 września o godz. 12.00),
● Współpraca w dziedzinie rozwoju regionalnego systemu energetycznego i bezpieczeństwa dostaw elektryczności w regionie Morza Bałtyckiego – z udziałem m.in. Martina Romana, prezesa czeskiej firmy CEZ (środa, 10 września o godz. 16.15),
● Czysta energia z węgla?– z udziałem m.in. prof. Jerzego Buzka, europarlamenarzysty, b. premiera. (czwartek, 11 września o godz. 11.55),
● Tranzyt węglowodorów rosyjskich do Europy, z Ukrainą, czy bez?– z udziałem m.in. Konstantina Simonowa, dyrektora generalnego Fundacji Narodowego Bezpieczeństwa Energetycznego Rosji (czwartek, 11 września o godz. 13.20)
● Jak podatek liniowy może przybliżyć nas do cudu gospodarczego? - z udziałem pos. Zbigniewa Chlebowskiego (czwartek, 11 września o godz. 11.55),
● NATO po Bukareszcie, transatlantyckie perspektywy Ukrainy i Gruzji – z udziałem Giorgi Baramidze, wicepremiera Gruzji (czwartek, 11 września o godz. 10.30),

Ekologiczna debata KPMG i Gazety Prawnej

Gazeta Prawna wspólnie z firmą doradczą KPMG jest współgospodarzem panelu dyskusyjnego, poświęconego ocenie konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu. Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 września o godz. 13.20 w Sali Marmurowej w Nowym Domu Zdrojowym. Dyskusję poprowadzi Robert Lidke, redaktor naczelny Gazety Prawnej.
Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Instytut Wschodni.

Krzysztof Bień