"Potwierdzamy" - odparło biuro prasowe na pytanie, czy przeciw Ułasawej wszczęto sprawę z artykułu o niepłaceniu podatków.

Trwają też sprawy administracyjne wobec dwojga innych członków prezydium Rady Siarhieja Dyleuskiego oraz Wolhi Kawalkawej. Rozprawy obojga mają się zacząć w czwartek. 25 sierpnia Dyleuski i Kawalakawa zostali skazani na 10 dni aresztu za organizowanie nielegalnej imprezy masowej.

W prezydium Rady Koordynacyjnej, powołanej przez kandydatkę w niedawnych wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłanę Cichanouską, zasiada siedem osób. Są to m.in. noblistka Swiatłana Aleksijewicz i były minister kultury Paweł Łatuszka.