List, o którym we wtorek wieczorem poinformowała agencja MTI, został wystosowany do szefów parlamentów krajów UE, szefa Parlamentu Europejskiego, szefów frakcji w PE, szefów instytucji unijnych, szefa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Koever pisze w nim, że szczególne czasy wymagają szczególnych posunięć, a pandemia koronawirusa postawiła UE i wszystkie państwa członkowskie przed bezprecedensowym wyzwaniem i obecnie dla każdego kraju najważniejsza jest „ochrona ludzkiego życia i zatrzymanie pandemii w zgodzie z konstytucyjnymi zapisami”.

Przewodniczący węgierskiego parlamentu podkreślił, że obawy o to, iż dzięki ustawie rząd premiera Viktora Orbana może na czas nieokreślony przejąć pełne kierownictwo w kraju, a demokracja znalazła się z niebezpieczeństwie, są nieuzasadnione.

„Ustawa i jej przyjęcie, krytykowane przez wielu bez znajomości faktów, z jednej strony w pełni odpowiada węgierskiej ustawie zasadniczej, z drugiej nie daje rządowi nieograniczonych uprawnień ani w czasie, ani pod względem przedmiotu podejmowanych posunięć, po trzecie wreszcie zwiększone na czas stanu zagrożenia pole manewru rządu nie osiąga potencjału działania rządów niektórych państw członkowskich UE poza sytuacjami nadzwyczajnymi” – oznajmił Koever.

30 marca na Węgrzech przyjęto ustawę, zgodnie z którą rząd może w czasie stanu zagrożenia "zawieszać stosowanie niektórych ustaw, odstępować od zapisów ustaw i podejmować inne nadzwyczajne kroki w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli, bezpieczeństwa prawnego i stabilności gospodarki narodowej".

Ustawa wywołała kontrowersje w Brukseli. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w niedzielę że KE obserwuje, jak kraje członkowskie reagują na pandemię Covid-19. “Ze względu na krytyczne doświadczenia z przeszłości, szczególnie dokładnie przygląda się Węgrom” – oznajmiła.

Wcześniej szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk napisał w liście do członków ugrupowania, że obecnie priorytetem jest walka z pandemią, ale wkrótce nadejdzie czas, gdy będą musieli przemyśleć stanowisko w sprawie wykluczenia rządzącego na Węgrzech Fideszu z EPL.