Obostrzenia mają obowiązywać w całym kraju do 24 kwietnia - zaznaczono na rządowym portalu. Tego dnia ma się zakończyć ogłoszony w kraju stan nadzwyczajny.

Jak wyjaśniono, zakaz przemieszczania się w grupie liczącej więcej niż dwie osoby nie dotyczy pilnych sytuacji związanych z obowiązkami służbowymi i towarzyszenia dzieciom. Dodatkowo bez opieki pełnoletnich w miejscach publicznych nie mogą przebywać osoby poniżej 16. roku życia.

Ogłoszono też zakaz spędzania czasu w parkach, na skwerach, terenach rekreacyjnych, w miejskich kompleksach leśnych i nadrzecznych, na placach zabaw i boiskach. Wyjątek stanowi wyprowadzanie na spacer zwierzęcia domowego (przez jedną osobę) oraz obowiązki służbowe.

Zakazano wszystkich masowych zgromadzeń, w których uczestniczy ponad 10 osób. Nie dotyczy to władz.

Podobne obostrzenia wprowadziły już wcześniej niektóre miejscowe władze. W środę media podały, że w mieście Sumy w północno-wschodniej części kraju sąd nałożył grzywnę w wysokości 17 tys. hrywien (ok. 2,6 tys. zł) na mężczyznę, który wszedł do sklepu spożywczego bez maseczki.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)