Zgodnie z dekretem rządu możliwość poruszania się w całym kraju ograniczono do potrzeb wynikających z obowiązków zawodowych, potrzeb zdrowotnych i innych pilnych spraw, w tym konieczności zrobienia zakupów. Kara za naruszenie tego przepisu wynosi do 206 euro.

35 osób ukarano za złożenie fałszywych oświadczeń dotyczących powodu wyjścia z domu.

Resort spraw wewnętrznych poinformował, że przeprowadzono również prawie 19 tysięcy kontroli w placówkach handlowych, gdzie sprawdzono przestrzeganie przepisów obowiązujących w związku z kryzysem epidemiologicznym.