Podstawą do zlecenia przeglądów było tragiczne zdarzenie, jakie miało miejsce w ubiegłym miesiącu w Polsce, kiedy to w wyniku pożaru w escape roomie (zwanym także pokojem zagadek) zginęło pięć nastolatek.

Kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej zakończyły się już w Helsinkach, gdzie według informacji radia Yle w 9 na 19 działających escape roomów wymagane jest przeprowadzenie ″niezwłocznych napraw″, tak aby działalność mogła być kontynuowana.

Przeglądy przeprowadziły jednostki Zintegrowanej Służby Ratownictwa wykonującej m.in. zadania straży pożarnej czy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Stwierdzone uchybienia związane były z organizacją dróg ewakuacji. Podkreślono także, że ″miejsca rozgrywek zorganizowane zostały w nieodpowiednich pomieszczeniach″ (np. w magazynach). Oprócz tego w dwóch skontrolowanych punktach organizacja odpowiednich dróg ewakuacji wymaga uzyskania pozwoleń budowlanych - zakazano użytkowania nieprzystosowanych pomieszczeń.

Według opublikowanych także we wtorek wyjaśnień służby ratownictwa ″kluczowa uwaga″ z inspekcji stanu ochrony przeciwpożarowej dotyczy tego, by prowadzenie działalności było bardziej zgodne z przeznaczeniem budynku.

Wyniki kontroli escape roomów z całej Finlandii mają być udostępnione w tym miesiącu.

Jednostki ratownictwa przeprowadzają kontrole w pokojach zagadek wspólnie z Agencją ds. Bezpieczeństwa i Chemikaliów. MSW zlecając przegląd podkreśliło, że escape roomy stały się popularne także w Finlandii. Według szacunków w kraju działa ok. stu tego typu placówek.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)