"Decyzję prezydenta Warszawy z 27 lutego 2009 r. należy ocenić jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa i zasługuje ona na uchylenie" - powiedział przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Jak uzasadnił, przeniesienie roszczeń do nieruchomości było "rażąco sprzeczne z interesem społecznym". "Przeniesienie roszczeń nastąpiło za świadczenie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości. Późniejsi beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej nabyli za łączną cenę tysiąca zł prawa i roszczenia nie tylko do 12 m kw. nieruchomości położonej przy Krakowskim Przedmieściu 81, ale również do 5 m kw. przy Senatorskiej 9. Ponadto jeden z beneficjentów nabył od spadkobierczyni udział w prawach i roszczeniach do części nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 81 oraz Senatorskiej 9 za kwotę 80 tys. zł" - podkreślił Jaki.

Dodał, że "z opinii biegłych powołanych w sprawie wynika, iż wartość rynkowa tej nieruchomości wyniosła łącznie ponad 285 tys. zł".

"Właścicielem nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 81 jest w dalszym ciągu miasto Warszawa, nie zawarto bowiem umowy w formie aktu notarialnego o oddanie gruntu" - zaznaczył Jaki. W związku z tym - móił - w sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych i możliwe było uchylenie tej decyzji reprywatyzacyjnej.

Podczas II wojny światowej budynek położony przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 został zniszczony. W związku z budową Trasy W-Z budynek rozebrano w latach 1947-1949. Po roku 1950 - przy uwzględnieniu wytycznych konserwatorskich - na płycie tunelu Trasy W-Z powstały ze środków Skarbu Państwa nowe budynki.