Na internetowych stronach "Rzeczpospolitej" czytamy też, że w podziale na płeć kobiety rzadziej wykazują swoje zdanie w tej sprawie (26 proc. vs 14 proc. bez zdania). Mężczyźni częściej uważają (44 proc.), że PiS utrzyma po wyborach parlamentarnych w 2019 r. większość w Sejmie. Tego zdania są też częściej osoby w wieku 35-49 lat (46 proc.), osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (50 proc.), badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (50 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (55 proc.).

Badanie SW Research na zlecenie serwisu rp.pl przeprowadzono w dniach 25-27 grudnia 2018 r. na próbie 800 osób reprezentatywnej dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.