Przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji projekt ma na celu poprawę dostępności stron internetowych i aplikacji wszystkich podmiotów publicznych, w tym np. szkół dla osób niepełnosprawnych, niewidomych czy słabowidzących.

Według resortu cyfryzacji o dostępności serwisu internetowego można mówić wtedy, gdy "wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem".

Projekt wdraża dyrektywę unijną z 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Przewiduje, że wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych i ich aplikacje mobilne powinny być dostępne w standardzie WCAG2.0 na poziomie AA. Mają one także dać ministrowi cyfryzacji uprawnienia do kontrolowania realizacji przepisów oraz nakładania kar administracyjnych.

Z informacji udzielonej 6 grudnia br. przez wiceministra cyfryzacji Karola Okońskiego członkom sejmowej Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wynika, że ustawie będą towarzyszyć działania wspierające. Ponadto resort planuje m.in. wydać przewodniki merytoryczne "prowadzące za rękę jeśli chodzi o zapewnienie dostępności cyfrowej w urzędzie". Powstanie także narzędzie do samodzielnej weryfikacji dostępności i mechanizm, który pozwoli je ulepszać.

Zdaniem przedstawicieli resortu cyfryzacji, "zobowiązane instytucje zdążą z wdrożeniem nowych wytycznych, gdyż obowiązki wynikające z ustawy wchodzą w życie w 2020 r., a na cały 2019 r. przewidziano prace informacyjne i edukacyjne". Mają m.in. powstać szablony stron internetowych dla szkół. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt