Po rozpoczęciu obrad, co nastąpiło po godz. 10.30, ślubowanie złożyło pięcioro nowych posłów: Iwona Krawczyk, Grzegorz Lipiec, Danuta Nowicka, Paweł Rychlik i Sławomir Skwarek.

W związku z objęciem funkcji w organach samorządu terytorialnego mandaty posła złożyć musieli posłowie PiS: Grzegorz Schreiber, który został marszałkiem województwa łódzkiego, Dariusz Starzycki, który został wicemarszałkiem woj. śląskiego i Jarosław Stawiarski, który został marszałkiem woj. lubelskiego. Mandat poselski został zwolniony także przez Stanisława Huskowskiego (wybrany do Sejmu z list PO, później w klubie PSL-UED), który został radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Ponadto dotychczasowy poseł Bogusław Sonik (PO) po wyborach samorządowych objął zwolnione miejsce w Parlamencie Europejskim.

Sejm zajmie się ponadto przedstawionym przez prezydenta Andrzeja Dudę projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego, który przewiduje zniesienia uprzywilejowania instytucji kredytowych przy pobieraniu odsetek od zaległych odsetek przy długoterminowych kredytach.

W harmonogramie obrad jest też rządowy projekt nowelizacji ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Jednym z jego celów jest uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne - NFZ będzie musiał informować pacjentów o terminach nadchodzących wizyt objętych tzw. kolejkami centralnymi np. przez SMS. Sejm zajmie się też prawdopodobnie poselskim projektem ustawy, który przewiduje uchylenie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Posłowie będą również debatować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Przewiduje on m.in. sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego i podniesienie z 725 do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Sejm rozpatrzy też komisyjny projekt nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990. Nowe przepisy mają zobowiązać członków zarządu związku metropolitalnego - a także skarbnika i sekretarza takiego związku - do składania oświadczeń lustracyjnych na zasadach identycznych jak m.in. członkowie zarządu województwa oraz skarbnik województwa.

W porządku obrad jest też komisyjny projekt noweli ustawy o Policji, który zakłada pokrywanie kosztów zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres służby. Obecnie koszty zakwaterowania policjanta przeniesionego z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego, pokrywane są ze środków budżetowych policji nie dłużej niż przez dwa lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.

W czwartek w Sejmie odbędzie się głosowanie ws. wniosku prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zgody na tymczasowe aresztowania posła PO Stanisława Gawłowskiego. Poseł zrzekł się immunitetu, a w poniedziałek sejmowa komisja regulaminowa uznała, że oświadczenie Gawłowskiego jest formalnie poprawne. W czerwcu prokuratura w Szczecinie skierowała do Sejmu kolejny wniosek o uchylenie posłowi PO immunitetu oraz o wyrażenie przez Sejm zgody na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Nowe zarzuty mają mieć związek z apartamentem w Chorwacji, który - według śledczych - Gawłowski miał przyjąć jako łapówkę od kołobrzeskiego biznesmena Bogdana K. Formalnie właścicielami nieruchomości są teściowie pasierba Gawłowskiego.

Tego dnia posłowie zajmą się także prezydenckim projektem ustawy o zadośćuczynieniu dla osób represjonowanych w latach 1939-1956 na zesłaniu, a także rządowy projekt, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Przewiduje on m.in. sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego i podniesienie z 725 do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (PAP)

autor: Anna Tustanowska