"Stepan Połtorak złożył raport w tej sprawie, a ja go z ciężkim sercem przyjąłem” - powiedział szef państwa podczas uroczystości w przededniu przypadającego w niedzielę Dnia Obrońcy Ukrainy.

Poroszenko wyjaśnił, że generał odszedł z wojska w związku z wymogami prawnymi. „Jak mówi ustawa o bezpieczeństwie narodowym, od 1 stycznia 2019 roku stanowisko ministra obrony Ukrainy powinna zajmować osoba cywilna” - podkreślił.

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła ustawę o bezpieczeństwie narodowym w czerwcu. Jako główne cele polityki zagranicznej wskazano integrację z Unią Europejską i NATO, a na obronność wydzielono nie mniej niż 5 proc. PKB rocznie.

Ustawa o bezpieczeństwie narodowym ma ułatwić przystosowanie ukraińskiego prawa do standardów obowiązujących w NATO. Wprowadza ona m.in. cywilne kierownictwo w ministerstwie obrony i przewiduje cywilną kontrolę nad sektorem obronności.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)