Za ustawą w tej sprawie głosowało 88 senatorów, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

"Umowa jest oparta na międzynarodowych standardach obowiązujących w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, tj. na zasadzie równego traktowania, zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia oraz zasadzie zachowania praw nabytych (transferu świadczeń)" - podkreśliło ministerstwo rodziny i pracy po podpisaniu umowy.

Umowa obejmuje: zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia emerytalno-rentowe (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłki pogrzebowe.

Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i drugim umawiającym się państwie. Tego rodzaju umowy Polska podpisała m.in. z Austrią, Belgią, Francją, Niemcami, Węgrami i Izraelem.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski