Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 83 senatorów, nikt nie był przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z prawem unijnym obowiązek elektronizacji dla sektora MŚP przy zamówieniach publicznych miał wejść w życie 18 października br. Podczas prac nad nowelą prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk tłumaczyła, że wiele firm nie jest jeszcze gotowych na składanie ofert w formie elektronicznej.

Dlatego też obowiązek pełnej elektronizacji w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych, zostanie przesunięty na 1 stycznia 2020 roku.

Do tego czasu przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tradycyjnych form komunikacji, czyli np. z poczty czy firm kurierskich. (PAP)

autor: Michał Boroń