W minionym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, wprowadzającą zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nowelą w wyborach do PE każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do PE. Senacka komisja rekomenduje Senatowi przyjęcie noweli bez poprawek.

Senatorowie będą też debatować nad nowelizacją Prawa wodnego. Nowe przepisy mają ograniczyć biurokrację związaną z udzielaniem zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Pozwolą też firmom kontynuować umowy zawarte z Wodami Polskimi, bez konieczności przeprowadzania przetargu.

W porządku obrad jest także nowelizacja ustawy o Służbie Ochrony Państwa, umożliwiająca podwyższenie wynagrodzeń funkcjonariuszom tej formacji.

Senat ma się też zająć nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. W noweli uzupełniono zadania nadawców publicznych m.in. o działalność w internecie i technologiach cyfrowych. Nowelizacja reguluje również zasady nadzoru nad jakością realizacji misji publicznej.

Senat ma też rozpatrzyć nowelizację ustawy o referendum lokalnym oraz o referendum ogólnokrajowym; przepisy zakładają wprowadzenie możliwości wznowienia postępowania po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy w tzw. sądowym przyspieszonym trybie wyborczym.