Medale, z wybitym na nich wizerunkiem kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich, otrzymali uczestnicy miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Widoczny na medalu urzędnik, oprócz pracy w magistracie, pełni także funkcję radnego powiatowego z listy komitetu Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka i jest aktywnym działaczem OSP. Urzędnik, a zarazem lokalny polityk, który upamiętnił się na medalu, nie chciał rozmawiać z prasą na ten temat. W wypowiedzi dla lokalnego radia Małgorzata Kornaga z UM w Strzelcach Opolskich zapewniła, że władze miasta nie wyraziły zgody na zakup medali w takim kształcie i w związku z tym pan kierownik będzie musiał zapłacić za 180 egzemplarzy z własnej kieszeni. (PAP)

autor: Marek Szczepanik