Jak powiedział PAP przewodniczący komisji Marek Ast (PiS), na to posiedzenie jest przygotowywana opinia Biura Analiz Sejmowych. Według informacji zamieszczonej na stronie Sejmu posiedzenie komisji zaplanowano na godz. 11.

Zgodnie z regulaminem Sejmu w postępowaniu przed TK w sprawie stwierdzenia zgodności ustawy z konstytucją Sejm jest reprezentowany przez przedstawiciela, którego wyznacza marszałek Sejmu spośród posłów. "Komisja ustawodawcza przed terminem rozprawy wydaje opinię o zawartych we wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny zarzutach co do niezgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi. Poseł wyznaczony na przedstawiciela Sejmu ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniu komisji" - stanowi regulamin.

Wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o IPN prezydent skierował w trybie kontroli następczej. Nowelę prezydent podpisał 6 lutego. Wniosek Andrzeja Dudy wpłynął do TK 14 lutego. Nowelizacja weszła w życie 1 marca.

Wniosek prezydenta dotyczy głównie przepisu, który wprowadza kary grzywny lub do 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką.

Prezydent podkreślał, że każdy obywatel powinien być w stanie zrekonstruować zasadnicze znamiona czynu zabronionego. "Jednostka nie powinna być w stanie niepewności co do tego, czy pewne zachowanie stanowi czyn zabroniony" - głosi wniosek. Ponadto prezydent podniósł kwestię wolności słowa. "Stosowanie regulacji prawnej przewidującej odpowiedzialność karną za przypisywanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu popełnionych zbrodni nie może zagrażać świadectwu prawdy o Holokauście oraz swobodzie wypowiedzi gwarantowanej przez Konstytucję, także wówczas, gdy wypowiedzi te są kontrowersyjne" - czytamy w tym wniosku.

Prezes TK Julia Przyłębska mówiła PAP w drugiej połowie lutego, że do sprawy wyznaczony został skład sędziowski. "Przewodniczącą składu jest prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą sędzia Andrzej Zielonacki, a do uzupełnienia składu wskazani zostali sędziowie: Michał Warciński, Zbigniew Jędrzejewski i Grzegorz Jędrejek" - informowała. Na razie nie ma wyznaczonego terminu rozprawy.

Oprócz Sejmu uczestnikiem postępowania jest także prokurator generalny. "Stanowisko prokuratora generalnego w tej sprawie jest opracowywane" - powiedziała w piątek PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Nowelizacja ustawy o IPN wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela, USA i Ukrainy. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela zostały powołane zespoły ds. dialogu prawno-historycznego Polski i Izraela. Do pierwszego spotkania zespołów doszło w Jerozolimie na początku marca.

W 2018 r. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły także dwa wnioski prezydenta skierowane w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem ustawy. Chodzi o nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącą zniesienia górnego limitu składek na ZUS oraz nowelizację niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. W czwartek komisja ustawodawcza ma się także zająć pierwszym z tych dwóch prezydenckich wniosków. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński