Jak poinformował w poniedziałek PAP rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński, postanowienia dotyczą oceny zasadności, legalności i prawidłowości "czynności wykonywanych przez policję ze skarżącymi, w dniu 11 listopada 2017 r.".

"Materiały te zostaną przekazane do właściwej, ze względu na miejsce przeprowadzenia czynności, prokuratury rejonowej, a więc Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie" - powiedział PAP prokurator. Dodał równocześnie, że informacje przekazane przez sąd nie są formalnymi zawiadomieniami o przestępstwie.

"Są konsekwencją decyzji procesowej sądu - w przypadku stwierdzenia określonych nieprawidłowości przy zatrzymaniu, sąd zawiadamia prokuratora i organ przełożony nad organem, który dokonał zatrzymania. Do prokuratury nie wpłynął natomiast osobny dokument, który można by określić jako formalne zawiadomienia o przestępstwie" - dodał.

Chodzi o kontrmanifestację zorganizowaną przez Obywateli RP w okolicach ronda de Gaulle'a, przy trasie Marszu Niepodległości. Komenda Stołeczna Policji wyjaśniała wówczas, że "podjęto interwencję wobec osób, które naruszyły przepisy prawa o zgromadzeniach". Według Obywateli RP "zatrzymano ok. 40-50 osób" jeszcze przed rozpoczęciem marszu. "Policja nie podaje podstawy zatrzymania, a nawet twierdzi, że nie jest to zatrzymanie, jednak z komendy nikogo nie wypuszcza" - informowali wówczas.

Decyzja sądu w sprawie pięciu zażaleń zapadła w ubiegłym tygodniu. Odnosząc się do niej, rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak zapewnił, że policja traktuje równo uczestników wszystkich manifestacji, pikiet i zgromadzeń, a priorytetem funkcjonariuszy jest zapewnienie bezpieczeństwa.

"Niestety - jak nauczyły nas dotychczasowe doświadczenia - sytuacja, kiedy dochodzi do bezpośredniej konfrontacji dwóch grup, reprezentujących odmienne poglądy, może zakończyć się wzajemną agresją. Nasze działania mają zaś przede wszystkim zapobiegać zagrożeniom, stąd podjęta przez nas taktyka. Z uwagi na fakt, że istniała uzasadniona obawa, iż może dojść bezpośredniej konfrontacji antagonistycznie nastawionych do siebie osób, co stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, podjęliśmy kroki, które temu zapobiegły" - oświadczył rzecznik KSP.

"Jako Komenda Stołeczna Policji wielokrotnie pokazaliśmy, że traktujemy równo wszystkie osoby uczestniczące w zgromadzeniach odbywających się na terenie naszego miasta" - dodał policjant. (PAP)

autor: Patrycja Rojek-Socha , Grzegorz Dyjak