"Polska jest krajem suwerennym i polityczne spory chcemy toczyć w polskim parlamencie. Niczyje prawa ani wolność nie są naruszane. Wybrany demokratycznie Sejm pracuje prawidłowo #Artykuł7" - napisał Kuchciński.

KE zdecydowała w środę o uruchomieniu art. 7 traktatu UE wobec Polski. Dała jednocześnie Warszawie trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji w sprawie praworządności. Państwa UE będą mogły stwierdzić, czy istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę wartości UE. Aby to zrobić, wymagana jest większość czterech piątych krajów członkowskich. (PAP)

autor: Marceli Sommer