Za uchwaleniem ustawy było 413 posłów, trzech było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Rządowy ustawa wynika z podpisania 22 listopada 2016 r. w Jerozolimie umowy między Polską a Izraelem o zabezpieczeniu społecznym. Umowa pozwala też na transfer przyznanych świadczeń, np. emerytalnych, osobom, które zamieszkują na stałe w Izraelu.

Zgodnie z ustawą, po stronie polskiej umowa ws. zabezpieczenia społecznego obejmuje: świadczenia macierzyńskie, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe.

Po stronie izraelskiej zakres umowy obejmuje: świadczenia macierzyńskie, świadczenia emerytalne i rodzinne (w rozumieniu rent rodzinnych), świadczenia na wypadek inwalidztwa, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, zasiłki pogrzebowe (objęte ubezpieczeniem emerytalnym).

Umowa nie obejmuje świadczeń rodzinnych. "Powodem takiej decyzji są zbyt duże różnice, obowiązujące w zakresie tych świadczeń, w polskim i izraelskim systemie zabezpieczenia społecznego. Różnice te skutkują brakiem możliwości koordynacji wymienionych świadczeń i zapewnienia w umowie symetrii uregulowań" – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i drugim umawiającym się państwie. Tego rodzaju umowę Polska podpisała m.in. z Austrią, Belgią, Francją, Niemcami i Węgrami.

Paweł Żebrowski (PAP)