O wypowiedzeniu porozumienia poinformowała PAP rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz. "To wypowiedzenie zostało złożone wczoraj. Oczywiście, wypowiedzenie porozumienia będzie procesem" - powiedziała.

Jak przypomniała, porozumienie dotyczyło powierzenia m. st. Warszawa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości wojewody mazowieckiego. "Ochrona zabytków to właśnie właściwość wojewody, porozumienie zakładało możliwość wypowiedzenia, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 października" - dodała.

Zastępczyni rzecznika prasowego stołecznego ratusza Agnieszka Kłąb potwierdziła w rozmowie z PAP, że porozumienie miedzy wojewódzkim i stołecznym konserwatorem zostało wypowiedziane.

"Wczoraj późnym popołudniem rzeczywiście takie oświadczenie wojewody mazowieckiego o wypowiedzeniu porozumienia do nas trafiło. Przypomnę, że porozumienie obowiązywało od 2003 r., potem było zmieniane w 2005 r., było podpisane przez ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego" - powiedziała.

"Jeśli sytuacja się nie zmieni, to od początku listopada to wojewódzki konserwator zabytków będzie wydawał decyzję dot. obiektów objętych ochroną konserwatorską, będzie wydawał zalecenia, będzie wydawał zgody na wycinkę drzew na terenach objętych ochroną konserwatorską" - dodała Kłąb.

Dopytywana, czy po wypowiedzeniu porozumienia, to wojewódzki, a nie stołeczny konserwator będzie sprawował nadzór nad Krakowskim Przedmieściem, odpowiedziała: "tak".

Kłąb powiedziała, że porozumienie mówiło o tym, że w odniesieniu do terenów leżących na terenie m.st. Warszawy zadania wojewódzkiego konserwatora przejął stołeczny konserwator zabytków.

O rozwiązaniu porozumienia poinformowało wcześniej Radio ZET. Według rozgłośni po wejściu w życie wypowiedzenia stołeczny konserwator nie będzie mógł sprzeciwić się budowie pomników smoleńskich na Krakowskim Przedmieściu.

W połowie kwietnia PiS ogłosił, że rozpoczyna dwa równolegle przebiegające konkursy, które mają wyłonić autorów projektów pomników smoleńskich. Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma stanąć na osi ulicy Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, a pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej.(PAP)