Ks. Marian Subocz pełnił funkcję dyrektora Caritas Polska od 2007 r. Na początku czerwca zastąpił go ks. Marcin Iżycki.

W czwartek Episkopat skierował list do ks. Subocza z podziękowaniami za wieloletnią pracę rzecz Kościoła w Polsce.

W liście podpisanym przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego i sekretarza generalnego KEP bp. Artura Mizińskiego, wyrażono podziw wobec kompetencji merytorycznych ks. Subocza, zdolności organizacyjnych oraz tych cech osobowości, które predysponują do efektywnego zarządzania dużym zespołem pracowników i wolontariuszy. Podkreślili, że o olbrzymim potencjale twórczym ks. Subocza świadczy wdrażanie kolejnych programów pomocowych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

"Do wszystkich tych cech należy dołączyć umiejętność pozyskiwania odpowiednich środków finansowych oraz szeroką wiedzę prawną w tym zakresie, dzięki czemu Caritas Polska mogła w sposób stabilny realizować swoje cele. Wśród niekwestionowanych osiągnięć Księdza Prałata – świadczących o Jego sprawności organizacyjnej – było stworzenie nowej siedziby Caritas Polska i centrum konferencyjnego w Warszawie, przy ul. Okopowej" – napisali biskupi.

Zaznaczyli, że Caritas Polska pod zarządem ks. Subocza stała się najbardziej rozpoznawalną instytucją charytatywną w Polsce, dzięki czemu skutecznie zwiększyła zasięg swojego odziaływania, obejmując coraz szersze grono potrzebujących w kraju i za granicą.

Biskupi przywołali w liście również słowa z Ewangelii św. Łukasza: "Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać". "Niech słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, towarzyszą księdzu w czasie podejmowania kolejnej misji, do której Pan Bóg zaprosił czcigodnego księdza w decyzji jego biskupa diecezjalnego. Niech doświadczenie pracy w Caritas Polska zaowocuje w posłudze, którą ksiądz podejmie, będąc świadomym, że wszelkie zaangażowanie nie jest celem samym w sobie, ale jedynie środkiem, który ma nam pomóc w osiągnięciu celu wiecznego" - napisali biskupi.

Ks. Marian Subocz - jak przypomina KEP - w 1993 r. stworzył struktury Caritas Polska. Jest twórcą twórcą akcji dobroczynnych, takich jak "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", którego symbolem jest świeca Caritas. Zainicjował także ukazujący się do dziś kwartalnik "Caritas". Ks. Subocz został wybrany dyrektorem Caritas Polska w 2007 r., a w 2012 – na drugą kadencję. Od lipca 2008 r. ks. Subocz jest członkiem Papieskiej Rady "Cor Unum", a w 2011 r. został wybrany do Zarządu wykonawczego Caritas Internationalis.

Pierwszym dyrektorem Caritas Polska był bp Czesław Damian, który pełnił tę funkcję do 1993 r., na jego miejsce został wybrany ks. Subocz, który dyrektorem był do 1994 r., kiedy to został zastępcą sekretarza generalnego KEP. W 2017 r. powrócił na stanowisko dyrektora Caritas Polska.

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 r., a swoimi początkami sięga XIX i XX wieku. Koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa oraz Papieską Radą "Cor Unum".