"Uczestnicy grupy wystąpili z propozycją tzw. rozejmu chlebowego. Chodzi o całkowite zawieszenie broni na całej linii rozgraniczenia na okres żniw - od 24 czerwca do 31 sierpnia. Inicjatywa ta została poparta przez całą trójstronną grupę kontaktową" - powiedział Sajdik.

Przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie potępił wtorkowy atak prorosyjskich separatystów na samochody tej organizacji na wschodzie Ukrainy. Ostrzelali oni samochody OBWE i zaatakowali pojazd, w którym znajdowali się nieuzbrojeni obserwatorzy misji.

"Taki atak jest całkowicie niedopuszczalny. Jest jasne, że wszystkie strony biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników misji. Nie tylko muszą podjąć działania w celu zapobieżenia takim atakom, ale także zobowiązać się do zapewnienia misji bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Postawiłem tę kwestię na forum trójstronnej grupy kontaktowej i oczekuję odpowiedniej reakcji od wszystkich stron" - podkreślił.

Władze samozwańczej separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) poinformowały, że zatrzymały sprawców zdarzenia, lecz ogłosiły, że nie są oni żołnierzami ani pracownikami struktur siłowych DRL.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy, regularnie spotykająca się w białoruskiej stolicy, składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. Dodatkowo w jej spotkaniach uczestniczą przedstawiciele separatystów kontrolujących niektóre powiaty obwodów donieckiego i ługańskiego.