Wojciech Kolarski został pełnomocnikiem prezydenta ds. Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej