W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 25,8 proc. w porównaniu ze wzrostem o 32,4 proc. w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w kwietniu w ujęciu rdr wzrosły o 5,2 proc. po wzroście o 43,9 proc. rdr w poprzednim miesiącu - podał GUS.

Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym spadły o 30,5 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport wzrosły o 36,1 proc. mdm. (PAP)