Wcześniej, jak wynika z komunikatu, Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia SKOK Nike przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, "ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok" (brak kasy, w której po ewentualnym przejęciu SKOK Nike nie dojdzie do obniżenia stosunku funduszy własnych do wartości aktywów poniżej 1 proc. - PAP).

Jednocześnie KNF postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Nike przez bank.

"W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Nike, KNF w terminie 14 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Nike. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 30 maja 2017 r. włącznie" - głosi komunikat KNF.

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Nike 7 lipca 2016 roku. Celem zarządcy komisarycznego miało być "działanie na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy".

Miał on również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, "którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy".

Do końca I kwartału br. KNF wprowadziła zarząd komisaryczny w 19 kasach. W sześciu kasach zarząd taki wciąż działał, w przypadku ośmiu kas ogłoszono upadłość, a sześć zostało przejętych przez banki. O upadłość kolejnej kasy - Twojej SKOK w Kędzierzynie-Koźlu - KNF wystąpiła 12 maja br.

Pod koniec czerwca 2016 roku funkcjonowało 29 "małych" kas o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70 proc. aktywów systemu. (PAP)